torna

Funcions

Coordinació interdepartamental de mesures per impulsar la transparència i el  bon govern a l’Administració; simplificació i racionalització dels processos administratius; coordinació i ordenació dels registres  administratius, inclosos els telemàtics; reconeixement i anàlisi de la demanda i percepció dels usuaris i la ciutadania; modernització  i qualitat dels serveis públics, atenció i informació ciutadana; coordinació i gestió de la implantació d’un sistema de gestió  èticament i socialment responsable amb l’assumpció del Sistema Balear de Responsabilitat Social Corporativa i d’Empreses.