Les seves competències són planificació i ordenació econòmiques generals; promoció de l'economia productiva; anàlisi de conjuntura i estadística; plans de subvencions.

  
 -  RSS
© 
-