torna

Funcions

La Secretaria General de Treball, Comerç i Indústria coordina i gestiona la implantació d’un sistema de gestió èticament i socialment responsable assumint el Sistema Balear de Responsabilitat Social Corporativa i d’Empreses.