torna

Funcions

Funcions del Consorci Pla D Llucmajor: 

Consorci creat mitjançant Acord del Consell de Govern de 14 de gener de 2005. L'integren representants de la CAIB, de l'Ajuntament de Llucmajor i de la Fundació per a la Restauració de l'Antic Convent dels Pares Franciscans. S'encarrega de la gestió ordinària, en col·laboració amb l'Ajuntament de Llucmajor i la Fundació per a la Restauració de l'Antic Convent dels Pares Franciscans, de l'execució del projecte per a la Restauració del Convent.