torna

Funcions

Planificació i ordenació del model econòmic; millora de la competitivitat de l'economia; anàlisi de conjuntura laboral, econòmica i estadística; Servei Autonòmic de Defensa de la Competència; seguiment del preu dels béns i serveis estratègics; anàlisi de l'impacte econòmic de les polítiques públiques; planificació, gestió i coordinació de les polítiques actives d'ocupació; informació, orientació i intermediació en el mercat laboral; plans de subvencions; foment d'ocupació, desenvolupament de la formació professional per a l'ocupació. S'adscriu a aquesta Direcció General l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, que exerceix funcions de docència universitària en el camp de l'hoteleria, la restauració, la formació professional en la família professional de l'hoteleria i el turisme, la formació d'empresàries i empresaris i professionals per a l'empresa, i el foment de la investigació científica i tècnica al servei d'aquests estudis.