torna

Funcions

 • Energies convencionals i alternatives
 • Foment i planificació de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables
 • Ordenació energètica
 • Instal·lacions elèctriques d'alta tensió
 • Xarxes de transport i distribució d'electricitat i gas
 • Coordinació d'actuacions en matèria de canvi climàtic
 • Compliment dels compromisos de reducció d'emissió de gasos d'efecte hivernacle
 • Control de la contaminació atmosfèrica
 • Inventari d'emissions
 • Qualitat de l'aire
 • Laboratori de l'atmosfera
 • Seguiment de l'evolució del clima
 • Estadístiques energètiques i de canvi climàtic
 • Coordinació i control de les polítiques energètiques de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats instrumentals