torna

Funcions

 

La Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut, exerceix les seves competències en els àmbits materials següents:

 

Inspecció, control, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris; avaluació de la qualitat assistencial i acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris; iniciació i resolució de procediments sancionadors en matèria de la seva competència; explotació, gestió i avaluació dels registres i sistemes d’informació de la seva competència; definició i desenvolupament de polítiques de formació sanitària especialitzada; promoció de polítiques d’investigació i d’informació sanitàries; tutela i desenvolupament dels processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut i promoció de programes docents de pregrau o postgrau, d’acord amb la UIB i altres conselleries i institucions formatives; acreditació de professionals sanitaris, de formació sanitària i de formació sanitària especialitzada; coordinació del funcionament de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, del Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears, de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears i de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma; coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears; gestió del Registre de Voluntats Anticipades.