Logo del Govern de les Illes Balears

Funcions

Participació ciutadana; sensibilització cívica i social i suport al voluntariat; impuls i foment de la participació i coordinació de les polítiques de la memòria democràtica i la gestió del cens de persones desaparegudes.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears