torna

Funcions

Les activitats en matèria d'innovació que li correspon com són l'impuls a la innovació i foment d'aquesta innovació; la planificació i coordinació del sistema d'innovació i tecnologia de les Illes Balears; desenvolupament d'interfícies d'innovació, la política de clústers; divulgació de la innovació; l'impuls del coneixement, per part de la ciutadania, de l'activitat desenvolupada en aquesta matèria d'innovació, millorar les competències digitals dels ciutadans, amb l'objectiu també de reduir la bretxa digital de gènere.

Així mateix, es pretén provocar la interacció entre el sector productiu i el sector científic tecnològic generador de coneixement i fomentar el creixement intel·ligent de l'economia basada en el coneixement i en la competitivitat internacional, de manera que ajudi a construir una societat del coneixement generadora de riquesa, benestar social i creixement sostenible.