torna

Funcions

Gestió dels fons procedents de la Unió Europea, Fons FEDER, FSE i iniciatives comunitaries.