torna

Funcions

Gestió, seguiment, control, avaluació i comunicació dels fons procedents de la Unió Europea, fons FEDER, FSE i programes europeus; coordinació dels incentius regionals a les Illes Balears.