torna

Funcions

Seguint les directrius del Pla Director Sectorial Energètic, elabora i executa, plans i programes d'actuació en matèria d'estalvi, d'eficiència energètica, i d'ús racional de l'energia. També realitza actuacions de conscienciació i difusió de la problemàtica energètica.