torna

Funcions

Desenvolupa la normativa bàsica en matèria de gestió de recursos energètics. Per tal de garantir el subministrament energètic, elabora anualment les estadístiques energètiques de les Illes Balears, i realitza de manera continuada, els anàlisis que permetin disposar de les previsions d'evolució de la demanda energètica.