torna

Funcions

 

Les nostres competències són:

  • Ordenació i gestió del sistema universitari
  • Infraestructures universitàries
  • Relacions amb la comunitat universitària
  • Foment de la recerca educativa
  • Organització dels ensenyaments superiors no universitaris