Logo del Govern de les Illes Balears

Funcions

Foment de la rehabilitació d’immobles; habitatges de protecció oficial; supressió de barreres arquitectòniques; control de la qualitat de l’edificació; arquitectura: projectes i valoracions.

 

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears