Logo del Govern de les Illes Balears

Funcions

Aplicació de mesures de justícia juvenil; ordenació de la protecció de menors; polítiques de promoció i suport a les famílies i unitats de convivència; reinserció social; atenció a les víctimes del delicte.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears