torna

Funcions

Les funcions del Servei TIE són desenvolupar projectes d'informàtica educativa, i donar suport tècnic als centres educatius no universitaris de les Illes Balears.