torna

Funcions

El Govern de les Illes Balears disposa de diferents canals per participar i intervenir en la realitat europea. És important fer sentir la veu de les Illes a Europa i ser present en tots i cada un dels fòrums que permeten a les regions participar en la construcció de la Unió Europea.

Les Illes Balears es troben en una situació perifèrica des del punt de vista geogràfic, polític i econòmic al si de la Unió Europea. Aquest fet provoca que l’Acció Exterior del nostre territori cobri una importància cabdal per al desenvolupament sostenible del nostre territori i la defensa dels drets i interessos dels nostres ciutadans en el marc euromediterrani.

Objectiu

L’Oficina de les Illes Balears a la Unió Europea té com a objectius el d'informar, assessorar i documentar a la societat, a les organitzacions i a les institucions públiques i privades de les Illes Balears sobre les qüestions relacionades amb l'entorn de la Unió Europea i les seves institucions.

Desenvolupament dels objectius

  • Fer el seguiment de les diferents polítiques i la legislació europea que afecten les Illes Balears i fer-ne difusió.
  • Comunicar les convocatòries de programes així com les cerques de socis per a projectes que puguin ser d’interès per a les Illes Balears.
  • Comunicar les consultes públiques, concursos i premis que puguin ser d’interès per als ciutadans i les autoritats de les Illes Balears.
  • Assistir als actes i reunions, en representació de les Illes Balears, així com a jornades informatives sobre programes europeus i difondre la informació.
  • Participar en les reunions de coordinació tècnica de les oficines regionals espanyoles a Brussel·les amb la Representació Permanent d’Espanya davant la Unió Europea (REPER).
  • Coordinar el subgrup de Turisme dels grups de coordinació tècnica de les oficines regionals espanyoles a Brussel·les.

Per tal de facilitar el seguiment de les polítiques de la Unió Europea i la col·laboració entre les diferents oficines regionals, cada una de les oficines-delegacions de les comunitats autònomes s’encarrega d’un grup de coordinació tècnica d’una matèria concreta: Política regional, Pesca, Agricultura, Energia i Competitivitat, Educació i Joventut, etc. El coordinador de cada grup s’encarrega de fer el seguiment de la seva política concreta, organitzar reunions amb els consellers pertinents de la REPER i funcionaris europeus per tractar temes d'interès per a les comunitats autònomes i transmetre tota la informació a les altres oficines regionals.