torna

Funcions

El Servei de Comunicació Corporativa coordina la gestió informativa amb els mitjans de comunicació i amb els departaments de premsa de les conselleries; supervisa la recepció i la transmissió de la informació que generen la Presidència del Govern i les conselleries; supervisa les campanyes de comunicació i publicitat institucional del Govern i en fa el seguiment i s’ocupa de l’homogeneïtzació de la imatge del Govern de les Illes Balears mitjançant la supervisió i el seguiment de les campanyes de comunicació i publicitat institucional i les insercions d’aquest caràcter.