torna

Funcions

*FUNDACIÓ *BANC DE *SANG I *TEIXITS DELS *ILLES *BALEARS és una entitat sense ànim de lucre. És el centre sanitari de recepció de les donacions que es realitzen en Balears que ofereix els seus serveis als centres hospitalaris i clíniques de les illes. Es compon del Banc de Sang, Banc de Teixits i Banc de Llet MaternaLes seves funcions són:

-Planificació i promoció de les campanyes de donació de sang en les Illes Balears segons les indicacions de l'adreça tècnica.

- Processament i fraccionament de totes les unitats de sang recollides per a la producció de components sanguinis bàsics: concentrat de hematies, plasma, plaquetes i crioprecipitats.

- Subministrament de sang i els seus derivats a tots els hospitals i centres sanitaris públics i privats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb les seves necessitats.

- Centre de referència dels problemes derivats de la immunologia i hemoteràpia i coordinador autonòmic de *Hemovigilancia.

- Compliment de la normativa bàsica d'avaluació de qualitat i supervisar el seu compliment en tots els bancs de sang situats al territori assignat.

- Establir programes i implantar cursos tendents a garantir la formació de professionals en matèria d'Hemoteràpia.

- La coordinació dels processos d'obtenció de teixits i atendre les necessitats al territori balear.

- Desenvolupament de la recerca orientada a l'obtenció de nous derivats de sang i l'estudi dels teixits per a ús terapèutic.

- Desenvolupar activitats relatives a la recerca, promoció, obtenció i ús dels components sanguinis, derivats de la sang i l'estudi de teixits humans per a l'ús terapèutic.