torna

Funcions

Benvinguts a les pàgines web del nostre institut. L'IBAVI és una empresa pública adscrita a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears.Entre les diverses finalitats de l'Institut Balear de l'Habitatge es troba la promoció pública i rehabilitació d'habitatges. Són habitatges de protecció pública els que han estat qualificats així per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Hi podeu accedir directament amb l'adreça. http://ibavi.caib.es