torna

Funcions

Benvinguts a les pàgines web del nostre institut, on hi podeu trobar les dades estadístiques més significatives de les Illes Balears, així com publicacions i estudis divulgatius de producció pròpia. També hi hem inclòs la normativa legal, les activitats formatives, així com enllaços amb altres entitats productores de dades estadístiques.

 

Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 16/10/2007)