torna

Funcions

Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), que exerceix les competències de defensa i promoció dels drets dels menors, i queixes sobre situacions d'amenaça i de vulneració de drets.