torna

Funcions

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació: planificació de la política de serveis socials; autorització, registre i inspecció de serveis i centres de serveis socials d'àmbit suprainsular; elaboració de normativa en matèria de serveis socials; foment de la construcció d'equipaments de serveis socials; gestió dels plans de formació en serveis socials; pla de finançament de serveis socials.