torna

Funcions

Empresa; polítiques de creació i creixement empresarial; promoció, desenvolupament i dinamització econòmica; modernització ... de les empreses; coordinació de l'especialització intel·ligent;  internacionalització, atracció d'inversió estrangera i projectes estratègics; finançament i suport empresarial; promoció de l'autoocupació i la cultura emprenedora; gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, entre els quals destaquen les societats cooperatives, les societats laborals i els autònoms; registres públics d'empreses i associacions empresarials de l'economia social i del treball autònom; coordinació i gestió de la implantació d'un sistema de gestió ètica i socialment responsable amb l'assumpció del Sistema Balear de Responsabilitat Social Corporativa d'Empreses; planificació i coordinació estratègica balear d'economia circular.