torna

Funcions

Direcció General de Serveis Socials: gestió de programes de serveis socials; foment dels programes d'inclusió social; gestió de les prestacions econòmiques de lluita contra la pobresa i atenció i integració social a la població immigrant.