vuelve

Funciones

Defensa i foment de la funció social de l'habitatge i del compliment de la normativa aplicable; disseny i execució de polítiques públiques d'habitatge; ordenació de l'habitatge i servei d'inspecció; foment, coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge; programació, regulació i control de l'habitatge de protecció oficial i amb altres tipus de protecció pública; concertació i coordinació de les polítiques d'habitatge amb altres administracions públiques; programació de la promoció pública d'habitatges d'iniciativa pública i altres formes d'accés a l'habitatge; identificació, registre i interlocució amb els grans tenidors d'habitatge i mobilització d'habitatges desocupats; promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge, incloses les polítiques de sòl residencial.