torna

Funcions

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies: aplicació de mesures de justícia juvenil; prevenció del delicte juvenil; ordenació de la protecció de menors; promoció i informació de les activitats juvenils; programes de mobilitat juvenil; participació i associacions juvenils; polítiques de promoció i suport a les famílies i unitats de convivència; protecció de les famílies.