torna

Funcions

Planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; sistemes d'informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i funcions d'encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis; planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; impuls i coordinació de la implantació de l'administració electrònica; seguretat de la informació dels recursos tecnològics; simplificació i racionalització dels processos administratius; coordinació i ordenació dels registres i arxius administratius, inclosos els telemàtics; modernització i qualitat dels serveis públics, atenció i informació ciutadana.  Igualment,  exerceixen les funcions de responsables del tractament de les dades personals dels procediments o processos en relació amb les seves competències.