torna

Funcions

L'Institut Balear d'Economia és un òrgan d'assessorament i deliberació que cerca conectar amb la realitat econòmica de les Illes Balears. Els seus membres són professionals independents, elegits en virtut de la seva trajectòria. La seva regulació es troba als decrets 65/1984 de 25 de setembre, i 4/1990 de 25 de gener. Hi podeu accedir directament amb l'adreça http://ibe.caib.es