torna

Detall de la notícia

Inscripció als mòduls de certificats de professionalitat

Les persones treballadores en situació d'atur, que tenguin acreditacions parcials d'un certificat de professionalitat i estiguin interessades a obtenir el certificat de professionalitat complet, poden omplir la Fitxa de demanda i enviar-la a la adreça de correu electrònic següent: <certdeprofessionalitat@soib.caib.es> amb l'objecte de poder valorar la possibilitat d'oferir en el futur una programació dels mòduls pendents.