Logo del Gobierno de las Islas Baleares

Detalle de la noticia

Cursos de formació: Desenvolupament de la funció directiva

Cursos de formació: Desenvolupament de la funció directiva

Última actualitzación: Thu Nov 03 10:11:23 CET 2016

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat organitza per a aquest curs escolar quatre formacions sobre el Desenvolupament de la funció directiva. Dues d’aquestes formacions es duran a terme a Mallorca (una de les quals específica per al cos de mestres), una a Eivissa i una a Menorca. La formació consta de 120 hores, 80 de les quals es duran a terme presencialment a partir de dia 16 de novembre de 2016.

Aquesta formació està destinada als docents amb una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera. Les persones habilitades o acreditades per a la funció directiva abans de dia 9 de desembre de 2013 o que posteriorment han exercit o estiguin exercint la direcció d’un centre públic o amb una formació equivalent impartida per una administració pública no hauran de fer aquesta formació, ja que els correspondrà fer els cursos d’Actualització de la funció docent. Aquests altres cursos, d’una durada de 60 hores, s’iniciaran durant el mes de febrer de 2017.

La inscripció als cursos sobre el Desenvolupament de la funció directiva es realitzarà a través del Portal del personal i serà imprescindible presentar dins el termini d’inscripció una declaració responsable.

Termini d’inscripció: del 10 al 23 d’octubre de 2016.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears

Servicio de Formación del Profesorado:  -  

Teléfono 971177776 - Fax 971176948

Dominio http://sfp.caib.es