vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 1146033

Histórico: Convocatòria borsa, de caràcter subsidiària, de policia local turística i de policia auxiliar turística 2012

15.06.2012

Publicada la llista d'assignacions de vacants disponibles sol·licitades pels diferents ajuntaments.

13.06.2012

Publicades la llista definitiva de la puntuació final dels mèrits al·legats pels  aspirants, i la llista de vacants policia i policia auxiliar turística sol·licitades a la Conselleria d’Administracions Públiques.

Es convoca, en convocatòria única, als aspirants pel proper 15 de Juny a les 09:30 hores a la seu de l'EBAP, carrer del Gremi de Corredors, 10 3r, polígon de Son Rossinyol, a excepció de l’aspirant amb DNI 41506554-H tota vegada que donada la seva condició de menorquí es convocat a la seu de l’EBAP de Ciutadella.

-----

08.06.2012

Publicades la llista definitiva de persones admeses i excloses, i la llista provisional de la puntuació final dels mèrits al·legats pels  aspirants.

04.06.2012

Publicada la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs per formar part d’unes borses de personal funcionari interí de les categories de policia turística i de policia auxiliar turística, subsidiàries o supletòries de les borses pròpies dels ajuntaments de les Illes Balears,  convocades per Resolució del conseller d’administracions públiques de 19 de maig de 2012 (BOIB Núm. 71 de  19-05-2012)

-----

CONVOCATÒRIA BORSA, DE CARÀCTER SUBSIDIÀRIA, POLICIA LOCAL TURÍSTICA I DE POLICIA AUXILIAR TURÍSTICA 2012

Publicat al BOIB 71 de 19 de maig de 2012, la resolució del Conseller d’Administracions Públiques per la qual es convocarà un concurs per formar part d’una borsa de funcionaris interins de les categories de policia turístic i policia auxiliar turístic, subsidiàries o supletòries de les borses que hagin constituït els Ajuntaments de les Illes Balears.

Requisits:

Els habituals (edat, titulació, BTP, etc.) i NO ESTAR EN SITUACIÓ ACTIVA A CAP PLANTILLA DE POLICIA LOCAL.

Sol·licituds:

A les sol·licituds s’haurà d’indicar la categoria (policia turístic o policia auxiliar turístic).

El certificat de no haver renunciat a cap nomenament i els dels cursos de l’EBAP NO s’han de presentar, tota vegada que s’incorporaran a l’expedient d’ofici.

NO es necessari aportar certificat de no tenir antecedents penals, tota vegada que s’haurà de presentar una declaració jurada de no tenir antecedents, comprovant-se amb posterioritat i d’ofici per part de l’EBAP.

Termini:

Termini de 8 dies naturals per presentar les sol·licituds.

Enlaces