Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la fitxa

Comença ‘Recupera’t a l’estiu’

Darrera actualització: 15/07/2011

El programa de reforç escolar ‘Recupera’t a l’estiu’ acollirà uns 1.300 alumnes provinents de diferents centres educatius de totes les Illes. Es tracta d’un programa impulsat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats que té per objectiu la lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament escolar primerenc.

Així, des del dia 15 de juliol i fins el 31 d’agost, els escolars de 1r i 2n d’ESO amb alguna de les matèries instrumentals suspeses assistiran als 14 centres públics on es desenvolupa aquest programa (9 centres a Mallorca, 2 a Menorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera). Allà, es prepararan per recuperar el curs a la convocatòria de setembre.

‘Recupera’t a l’estiu’, amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i de l’Ajuntament de Palma, es desenvoluparà de dilluns a divendres en un horari de les 9.00 a les 13.30 hores i suposarà la presència d’un professor de suport per a cada grup d’un màxim de 10 alumnes, per tal de garantir l’atenció personalitzada, així com la supervisió tant de la mateixa organització de l’estudi com de la feina que els alumnes hauran de preparar.

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears