Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la fitxa

El conseller d’Educació i Cultura presenta el llibre ‘A l’ombra de la pissarra: mestre Madrigal’

Darrera actualització: 29/12/2010

L’objectiu de la sèrie és donar a conèixer els mestres i les escoles d’una època que acabà desembocant en la Guerra Civil.

A l’ombra de la pissarra’ retrata a través dels diversos capítols la vida social, política i cultural d’un poble de missatges que tenia el seu referent en la persona de Don Àngel Madrigal, mestre que morí afusellat el 1933. Els records d’alguns alumnes i la memòria popular donen contingut al llibre, que recorda Madrigal però que també dóna compte dels diversos mecanismes que feia servir el totalitarisme per fer desaparèixer els elements que no interessaven i altres aspectes que, tots plegats, ajuden al lector entendre tot el que va passar durant la Guerra Civil i la dictadura de Franco a Maria de la Salut.

En l’elaboració d’aquest treball, els autors han fet servir altres fonts documentals de consulta com ara l’obra de Pere Sureda Ribas sobre els republicans de Maria, un recull fet a partir de glosses populars i que els autors senyalen com a una font determinant per conèixer com es varen viure al poble determinats esdeveniments i el paper que va jugar el mestre Madrigal. La premsa Forana i la publicació de l’obra de Damià Quetgles sobre la República i la repressió són altres texts fonamentals per documentar aquest llibre .

A l’acte també assistí el director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, Miquel Mestre.

 

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears