Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la fitxa

Document base per a un Pacte social per l'educació a les Illes Balears

Darrera actualització: 07/03/2012

El president del Govern, José Ramón Bauzá, acompanyat del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, Rafael Bosch, ha presentat al Consolat de Mar el document base per a un Pacte social per l’educació. A l’acte de presentació ha assistit una representació de totes les parts implicades en la consecució del Pacte, com ara els partits polítics amb representació parlamentària, els ex consellers d’Educació de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, la FELIB, la comunitat educativa (directors, professors, pares i alumnes), la Universitat de les Illes Balears, el Consell Escolar, el sector econòmic (Cambra de Comerç, Pimem i Consell Econòmic i Social, etc.), així com diferents col•legis professionals, patronals i sindicats, entre d’altres.

El document base parteix d’una diagnosi realista de l’estat del sistema educatiu balear i serà l’instrument de treball per a l’anàlisi i la discussió prèvies a la plasmació del Pacte social per l’educació a les Illes Balears.

El text inicial ha estat redactat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats consultant fonts d’estaments oficials (Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, Servei d’Explotació de Dades d’Educació de les Illes Balears, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Estadística, Institut d’Estadística de les Illes Balears i l’estudi Teaching and learning Internatinoal Survey) i prenent en consideració les aportacions dels informes del Consell Escolar de les Illes Balears, del Dictamen sobre l’Eficàcia del Sistema Educatiu de les Illes Balears 7/2009 del Consell Econòmic i Social i del ‘Fòrum de reflexió educativa: Ensenyament públic i Ensenyament concertat’, a més d’incloure propostes del Manifest per l’educació de la Plataforma del Cercle d’Economia.

Partint del reconeixement general de l’educació com a factor de millora de la societat i de la seva afecció a àmbits diversos (el directament educatiu, el social, l’econòmic i el cultural), l’educació ha de ser considerada una eina bàsica i imprescindible per a la construcció d’una societat cohesionada, democràtica i pròspera i, així, esdevé una necessitat i una responsabilitat social. “És per això que tots els agents (comunitat educativa i societat en general) s’hi haurien de comprometre”, s’explica en el text presentat.

A més, les característiques de canvis continus i de crisi econòmica del moment actual exigeixen un sistema educatiu amb capacitat d’adaptació per assolir un ensenyament de qualitat, equitatiu i eficaç.

És per tot això que s’imposa la necessitat d’una reflexió compartida sobre la realitat educativa de les Illes Balears i un impuls per a la reforma del sistema a través del compromís institucional, de les entitats i de les persones que directament o indirectament relacionades amb l’educació.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha habilitat una bústia de correu (pacte.educatiu@caib.es) perquè tots els interessats puguin adreçar-hi els seus suggeriments, idees o aportacions relatives al Pacte social per l’educació a les Illes Balears.

 

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears