Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la fitxa

Projecte pioner de pràctiques restauratives de la convivència a la barriada de Son Gotleu

Darrera actualització: 13/02/2012

La directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, Mercedes Celeste, acompanyada del director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, Gabriel Timoner, ha rebut els participants provinents de la comunitat de Hull (Regne Unit) en el projecte Comenius Regio conjunt ‘Pràctiques Restauratives per a escoles, famílies i resta de la comunitat’ que es desenvoluparà a la barriada de Son Gotleu de Palma. 

Aquesta és la primera vegada que es posa en pràctica aquest projecte a Espanya. Una iniciativa, organitzada per l’Institut per a la Convivència i l’Èxit escolar i finançada pel Fons Europeu a través dels projectes Comeniu Regio, la qual començarà amb un curs sobre ‘Pràctiques restauratives a l’Escola, a la Família i a la Comunitat’ adreçat a docents, professionals, famílies, formadors i altres persones interessades en aquesta temàtica, el qual es desenvoluparà al llarg d’aquesta setmana.

L’objectiu de l’associació Comenius Regio és el desenvolupament de pràctiques restauratives de la convivència al barri de Son Gotleu, amb l’assessorament dels socis de la ciutat de Hull. Aquestes pràctiques pretenen la resolució de conflictes i la restauració de la convivència amb el treball de totes les parts implicades.

Al llarg d’aquesta setmana, els professionals de Hull, a més d’impartir aquest curs a unes 60 persones, visitaran els centres escolars del barri de Son Gotleu (CEIP Es Pont, CEIP Joan Capó, CEIP Gabriel Vallseca i l’IES Sureda i Blanes) i altres institucions per conèixer de primera mà l’àmbit allà on es desenvoluparà el projecte. En la propera reunió, seran els socis de Mallorca els que es traslladaran a Hull per analitzar el funcionament d’aquestes tècniques, la seva posada en pràctica i la seva influència en la millora de la convivència.

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears