Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la fitxa

Arriben els ordinadors portàtils a les aules de 1r i 2n d’ESO de les Illes Balears

Darrera actualització: 02/01/2012

A partir del mes de gener tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO de les Illes Balears disposaran d’un ordinador portàtil. Aquesta iniciativa, emmarcada dins el Pla de Modernització Educativa, suposa a més de la dotació dels ordinadors portàtils, el desplegament del Pla Wi Fi als centres públics d’educació Secundària, així com també dotacions d’armaris/carretons, aules digitals i servidors. En concret, durant el primer trimestre del curs 2011-2012 s’estan duent a terme les següents actuacions:

-Dotacions d’ordinadors portàtils per a tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
-Dotacions d’armaris/carretons per emmagatzemar els portàtils i carregar les seves bateries a les aules de 1r i 2n d’ESO dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
-Creació d’aules digitals a totes les aules de 1r i 2n d’ESO dels centres públics. Una aula digital és un conjunt format per una pissarra digital interactiva, un vídeo projector, un ordinador de sobretaula i dos altaveus.
-Desenvolupament d’una sessió de formació instrumental de 4 hores a tots els centres públics de Secundària dotats d’aules digitals.
-Instal•lació d’un ordinador servidor a cada centre públic que rep les dotacions esmentades, amb la finalitat d’optimitzar l’accés a Internet i per facilitar la configuració automàtica de l’equipament als centres.

En quant als centres d'Educació Primària, durant el present curs escolar 2011-2012 se completarà la dotació d’ordinadors en aquells casos que sigui necessari, per exemple per haver augmentat el nombre de grups (o la matrícula) en els cursos de 5è i 6è. La finalitat és assegurar que tot l’alumnat del 3r cicle d’Educació Primària disposi d’ordinador portàtil per ús individual i que totes les aules d’aquest cicle disposin d’equipament digitals.

En el cas dels centres concertats, s’ha realitzat una convocatòria de subvencions per a l'adquisició de la dotació bàsica d'aules digitals i connectivitat Wi Fi per a les aules  dels cursos de 5è i 6è d'Educació Primària i 1r i 2n d'Educació Secundària Obligatòria.

El finançament de tots aquests projectes prové de dos convenis amb l’Administració de l’Estat: el Conveni Escuela 2.0, signat amb el Ministeri d’Educació, i el Conveni TIC signat amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears