Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la fitxa

Lliurament de la certificació de qualitat als centres IES Juníper Serra i CEIP Pràctiques

Darrera actualització: 19/12/2011

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats, Rafael Bosch, ha lliurat a l’IES Juníper Serra i al CEIP de Pràctiques la certificació en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, Sistemes de Gestió de Qualitat, concedida per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), amb la qual s’acredita que el centre ha implantat els processos necessaris per assolir una gestió de qualitat.

L’acte ha comptat també amb l’assistència de la Directora General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, Mercedes Celeste, de la directora de la delegació d’Aenor a les Illes Balears, Soledad Seisdedos, i dels directors dels centres educatius.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través de la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, promou la implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat als instituts i col•legis de les Illes Balears, emmarcat en un programa específic que pretén aconseguir una millora en la qualitat de l’ensenyament.

Actualment participen a aquest programa un total de 53 centres educatius de les quatre illes, tant d’educació Primària com de Secundària. Aquests centres, després d’uns anys de formació i de treball en tots els aspectes del programa, han de superar una auditoria per assolir la certificació en la Norma UNE EN ISO 9001:2008; Sistemes de Gestió de Qualitat.

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears