Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la fitxa

Autoritzada una despesa per a les obres de drenatge de l'autovia de nou accés a l'aeroport d'Eivissa

Darrera actualització: 25/11/2011

El Consell de Govern ha donat avui al conseller d’Administracions Públiques, Simón Gornés, l’autorització prèvia per tal que autoritzi i disposi la despesa derivada de l’expedient d’obres de canalització i drenatge de l’autovia de nou accés a l’aeroport d’Eivissa, amb un pressupost total de 2.266.821,78 euros. La despesa econòmica es distribuirà de la següent manera:

2012: 359.600,00 euros

2013: 1.907.221,41 euros

Aquest acord de Consell de Govern obeeix al canvi d’anualitats efectuat per poder executar el conveni subscrit amb el Ministeri de Foment. La licitació de les obres i el seu inici està supeditada a la reunió de la Comissió Bilateral entre les administracions central i autonòmica. En aquesta Comissió s’ha d’explicar la redistribució de dates i els canvis s’han d’aprovar. Aquesta comunicació i aprovació és necessària per tal que es pugui transferir el total de la partida econòmica que l’Estat va comprometre el 2010.

 
Català - Castellano
Mapa  -  RSS  -  Mòbil
© Govern de les Illes Balears