torna

Detall de la notícia

Imatge 978205

Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor

Sistemes integrats de gestió de residus autoritzats a les Illes Balears.

Envasos lleugers i paper-cartró:
ECOEMBES (Ecoembalajes España S.A.)

Envasos de vidre:
ECOVIDRIO

Envasos de productes fitosanitaris:
SIGFITO

Envasos de medicaments i medicaments caducats:
SIGRE

Piles i acumuladors:
EUROPEAN RECYCLING PLATFORM
FUNDACIÓN ECOPILAS

Pneumàtics fora d'ús:
SIGNUS ECOVALOR, S.L.
TRATAMIENTO NEUMÁTICOS USADOS, S.L. (TNU)

Olis industrials usats:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS, SL (SIGAUS)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PRODUCTORES INDEPENDIENTES, SL (SIGPI)

Residus d'aparells elèctrics i electrònics:
AMBILAMP (categoria: 5 aparells d'enllumenat)
ECOASIMELEC (categories: 1,2,3,4,6,7,8,9,10)
ECOFIMÁTICA (categories: 3 equips d'informàtica i telecomunicacions)
ECOLEC (categories: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
ECOLUM (categoria: 5 aparells d'enllumenat)
ECO-RAEE'S (categories: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
ECOTIC (categories: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
ERP (categories: 1,2,3,4,6,7,8,9,10)
TRAGAMÓVIL (categoria: 3 equips d'informàtica i telecomunicacions)
REINICIA (categories: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)