torna

Detall de la notícia

Imatge 948319

Normativa

Oferta formativa

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 de juliol de 2009 per la qual es regula l’oferta formativa que es pot impartir en els centres d’educació de persones adultes que depenen de la
Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 118, 13-08-2009)

Ensenyaments inicials

Ordre de consellera d'Educació i Cultura de 24 de juliol de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears per al curs 2009-2010 (BOIB núm. 119, 15-08-2009)

Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 25 d’agost de 2011 per la qual s’amplia per al curs 2011-2012 la vigència de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de juliol de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments inicials de la formació bàsica per a les persones adultes a les Illes Balears per al curs 2009-2010 (BOIB núm. 134, 08-09-2011)

Organització i funcionament

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 5 de maig de 2011 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76 de 24 de maig de 2011)

Currículum ESPA

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009, per la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 117, 11-08-2009)

El currículum es divideix en tres àmbits: de comunicació, cientificotecnològis i social.

 

Llei 4/2006 de 30 de març, d’educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50, 06-04-2006).