torna

Detall de la notícia

Imatge 842336

Programa ALTER

PROGRAMA ALTER

Qui som?

“Alter” és un programa d’integració social i educativa per a joves que duu a terme la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, juntament amb la col·laboració de diversos Ajuntaments de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Es tracta d’una mesura extraordinària per les persones usuàries que demanden una formació adaptada a les seves circumstàncies, que no s’adapten al sistema educatiu ordinari i que alterna una escolaritat compartida, amb activitats eminentment pràctiques (aprenent de mecànica, de cuina, de perruqueria, de manteniment...). Així, s’ofereix una acció formativa molt més dinàmica, pràctica i funcional mitjançant la qual les persones usuàries també reben nocions sobre habilitats socials, autoestima, normes de convivència, orientació al món laboral, etc.
D’aquesta manera s’intenta motivar l'alumnat a la formació i, a la vegada, evitar el desenvolupament i la cronificació de conductes no desitjades en els i les joves, així com l’abandonament prematur de l’ensenyança reglada.


A qui va dirigit?
El programa “Alter” és una alternativa de pràctiques formatives adreçada a joves de 14 a 16 anys, matriculats i matriculades als diferents Centres Educatius i en règim d’escolaritat compartida, que presenten greus dificultats d’adaptació a l’entorn escolar, com ara absentisme, conflictivitat, etc.
El principal problema d’aquestes persones és el risc d’exclusió social i escolar, així com també la problemàtica familiar i del grup d’iguals, per als quals tant les mesures ordinàries com extraordinàries aplicades als centres d’ensenyament secundari no han obtingut els resultats esperats.


Què volem?
La finalitat del programa és aconseguir el retorn a l’activitat acadèmica o bé la inserció formativa o laboral. A més a més, té els següents objectius:
- Combatre i amortir l’abandonament d’una formació necessària a l’adolescència.
- Crear processos d’aprenentatge formatius més atractius i propers als interessos dels i de les joves.
- Dotar als joves i les joves d’unes competències curriculars i d’uns aprenentatges socials que evitin processos d'aïllament.
- Prevenir la delinqüència juvenil.


Derivació
Es pot sol·licitar la inscripció al programa a través de les àrees de Serveis Socials dels diferents Ajuntaments que tinguin signat conveni de col·laboració amb la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial del Govern de les Illes Balears. Caldrà a més que hi hagi un centre educatiu de referència on aquestes persones hauran d’estar matriculades.

Relació de municipis participants i places:

El programa Alter es va iniciar l’any 2005 a 7 pobles de Mallorca (LLucmajor, Alcúdia, Pollença, Muro, Inca, Sa Pobla i Marratxí) i s’ha anat ampliant fins els 27 municipis que actualment tenen conveni amb la Conselleria de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial. (Veure document annex per conèixer el llistat de municipis i places).