torna

Detall de la notícia

Imatge 4109005

Més de 150 docents participen a les activitats de formació d'EDUTECA

EDUTECA és una plataforma de més de 3.000 documents digitals (llibres i audiollibres) en diversos idiomes i de diversos nivells educatius que s’ofereix com a biblioteca digital gratuïta per a famílies, alumnat i professorat dels centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. Des d’EDUTECA es pot elaborar un pla lector i gestionar clubs de lectura.

En aquest sentit, actualment estan en marxa formacions per donar a conèixer com funciona la plataforma EDUTECA i quines són les seves funcions. Adreçades al professorat de totes les Illes Balears, les sessions presencials es varen dur a terme a cada illa els dies 26 (Mallorca al matí i Eivissa a l’horabaixa) i 27 de febrer (Menorca), mentre que la formació en línia (conjunta)  tindrà lloc fins al 25 d’abril.

Aquesta formació ha tengut molt bona acollida entre els docents de totes les etapes educatives, els quals volen treure el màxim profit a les possibilitats que ofereix aquesta plataforma. Així, hi participen 99 docents de centres de Mallorca, 27 de Menorca i 26 d’Eivissa.  

Al marge de la formació, els centres educatius poden sol·licitar l’alta com a usuaris i usuàries per a l’alumnat i professorat que la vulgui utilitzar. Basta sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a l’adreça següent: sie@dgpice.caib.es.