torna

Detall de la notícia

Imatge 3134459

Concurs de pòsters i clipmetratges per la prevenció del consum de tabac en els joves.

La Direcció General de Salut Pública i Participació, conjuntament amb el Servei de Salut, la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, l’Associació Espanyola contra el Càncer, l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària, el Col·legi Oficial d’Infermeria i la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, convoca per al curs escolar 2017-2018 el concurs de pòsters i clipmetratges relacionat amb la temàtica de la prevenció del consum de tabac en els joves.

L’objectiu del concurs és implicar i fer partícips els joves de les Illes Balears en el disseny de material
gràfic i audiovisual en la prevenció del consum de tabac, a partir de processos de reflexió crítica
sobre els riscs derivats del consum de tabac i afavorir els missatges preventius entre iguals.

Participants:

Tots els centres educatius de les Illes Balears que apliquin,en aquest curs escolar, qualsevol activitat programada de prevenció del consum de tabac d'educació primària o secundària, amb les categories següents:

  • Categoria A: alumnat de 5è i 6è d’educació primària.
  • Categoria B: alumnat de 1r i 2n d’ESO.
  • Categoria C: alumnat de 3r i 4t d’ESO i alumnat de formació professional bàsica.

 

S’entén per activitat programada de prevenció de consum de tabac:

  • L’aplicació de programes de prevenció de consum de tabac i/o en drogodependències i
    addiccions.
  • L’aplicació de programes de promoció d’hàbits saludables.
  • La realització d’activitats (tallers, sessions...) destinades a la prevenció del consum de tabac o/i les habilitats per a la vida.

 

Modalitats del concurs:

Pòsters: presentació en format paper, mida DIN A3. Els treballs s’han de presentar de manera
individual i tan sols hi pot participar una persona per pòster. En aquesta modalitat de concurs,
només poden participar-hi els alumnes de la categoria A i de la categoria B.

Clipmetratges: presentació en format digital, amb una durada màxima de 2 minuts. Les persones
participants han de lliurar les seves propostes de manera grupal (màxim 3 persones). En aquesta
modalitat de concurs només poden participar els joves de la categoria C.

Presentació de treballs:

El centre educatiu ha de seleccionar un màxim de 3 pòsters i 3 clipmetratges per participar en el concurs.

Termini de presentació

 El centre educatiu ha de presentar els treballs abans del dia 15 d’abril.

+ INFO Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears, tel. 971 17 66 65.

Enllaços