torna

Detall de la notícia

Imatge 2829493

El Ministeri d'Energia accepta una subhasta específica d'energia renovable per a les Illes Balears

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, acompanyat pel director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard, s’ha reunit amb el ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, per abordar un conjunt de reivindicacions relatives a l’increment de producció d’energies renovables a les Illes Balears i a la necessitat de formar part activa del disseny energètic de la comunitat autònoma, sempre amb l’objectiu de poder desenvolupar una estratègia que estigui en consonància amb les condicions territorials i el respecte mediambiental de l’arxipèlag balear. En aquest sentit, el ministre ha acceptat una subhasta d’energies renovables especial per a les Illes Balears amb quotes específiques, la qual cosa permetrà l’impuls de projectes generadors d’energia renovable de dimensions més reduïdes, de manera que se n’afavorirà la rendibilitat i, per tant, s’impulsarà una producció d’energia neta a les Illes més elevada.

Cal destacar que, a més dels beneficis mediambientals, la producció d’energia de fonts renovables té un cost considerablement menor que el de la que s’obté per combustió de fòssils, amb la qual cosa la implantació de renovables també afavorirà una reducció de la factura energètica.

El ministre Nadal ha manifestat, així mateix, el seu compromís per tal que els projectes que ja s’han presentat i que siguin viables tenguin l’autorització de l’Estat per connectar-se a la xarxa elèctrica.

D’altra banda, el conseller Pons ha transmès al ministre la necessitat de reforçar el sistema elèctric de les Balears, sobre la qual cosa ha fet un seguit de propostes concretes, entre les quals destaquen les que s’indiquen tot seguit.

Es Fornàs i el segon cable amb Menorca

Respecte de la proposta alternativa a l’estesa elèctrica des Fornàs, a Eivissa, el ministre ha acceptat revisar-la i donar una resposta al més aviat possible pel que fa al cas. Cal recordar que la Conselleria ha treballat una alternativa tècnica que té el vistiplau de Red Eléctrica de España i que, segons afirma el conseller, «assegura cobrir les necessitats de consum, amb un menor impacte mediambiental, a la vegada que elimina conflictivitat social».

Una altra de les demandes ha estat l’agilització dels tràmits per a l’avanç, també com més aviat millor, de les obres de connexió dels cables entre Eivissa i Formentera i del segon entre Mallorca i Menorca. En aquest segon cas, Pons ha sol•licitat que, a la vegada que es treballa en el nou enllaç, es reemplaci l’actual, de manera que s’asseguri al màxim la fluïdesa i s’eliminin els riscs de manca de subministrament.

Pel que fa a Formentera, el Ministeri ha reconegut la situació de precarietat que pateix l’illa i ha acceptat estudiar la proposta del Govern de mantenir durant tot l’any el reforçament de la central del Ca Marí amb els grups electrògens que, ara com ara, només s’instal•len durant l’estiu. Amb el plantejament d’aquesta alternativa, Pons vol que es garanteixi, a més del subministrament necessari a l’illa, una millor qualitat de vida dels ciutadans que viuen a la zona on està ubicada la central, i així evitar que s’hagi de fer ús de l’antiga turbina.

D’altra banda, en relació amb la proposta del conseller de convertir l’arxipèlag en un referent mundial en el desenvolupament del vehicle elèctric, el ministre s’ha mostrat favorable a col•laborar en el pla del Govern balear mitjançant l’aportació de fons FEDER per contribuir al finançament de mesures encaminades a consolidar aquest objectiu.