Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Publicades les convocatòries per cobrir places de directors i d'assessors dels centres de professorat de les Illes Balears

Publicades les convocatòries per cobrir places de directors i d'assessors dels centres de professorat de les Illes Balears

Darrera actualització: Thu Apr 20 13:19:51 CEST 2017

En el BOIB núm. 9, de dia 21  de gener de 2017, s’han publicat les convocatòries per cobrir mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis places de directors i d’assessors en els cinc centres de professorat (CEP) de les Illes Balears. En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors. Les places es reparteixen de la manera següent:

Assessors

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació científica, tècnica i professional: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: dues places.

CEP d’Inca

 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP de Manacor

 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP de Menorca

 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

CEP d’Eivissa

 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

Directors

Les places de directors corresponen als CEP d’Inca, Eivissa i Formentera.

Procediment de selecció

El procediment de selecció constarà de dues fases:

 • Primera fase: es valoraran els mèrits dels aspirants.
 • Segona fase: els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal.

Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de les places de directors.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears