torna

Detall de la notícia

Imatge 3562296

Programa Operatiu FSE 2014-2020

Què és l'FSE?

El Fons Social Europeu (FSE) és un programa de finançament de la UE que promou inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

Amb aquest programa la Comissió europea vol complir amb diversos objectius orientats al recolzament de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.

 


Actuacions cofinançades per la Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Objectius

Les actuacions cofinançades per la Direcció General de Planificació i Serveis Socials s'emmarquen en els següents objectius del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears per al període 2014-2020:

  • Objectiu temàtic 9: promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació
  • Objectiu específic 9.4.1: millorar l’accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d’atenció sanitària, socials i d’orientació, formació i educació, que incloguin l’eliminació d’estereotips.

Resultats

Els resultats prevists són una millora de la inserció social o laboral de persones que necessiten un suport ampli (amb discapacitat i immigrants), tenint en compte, tant les circumstàncies personals, com el medi educatiu, social o laboral en què es troben i l’evolució del mercat de treball. Tot això es traduirà també en una autonomia més important i la seva reafirmació com a ciutadanes de ple dret en la societat balear.

 

Actuacions:

  • Subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d’acompanyament per a persones amb malaltia mental destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses i persones en procés judicial


Objecte: Finançar serveis d’acompanyament per a la valoració, orientació i suport a l’atenció de les persones amb discapacitat. Aquests serveis tenen com a objectiu la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses amb malaltia mental de les Illes Balears.
Estat de tramitació: tancada
Pressupost de l’actuació: 185.021,20 € (cofinançat fins un màxim del 50% amb FONS FSE)
Convocatòria pública: (BOIB núm. 134, de 22 d'octubre de 2016)

Objecte: Finançar places de serveis d'acompanyament per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental destinats a la rehabilitació psicosocial i la reinserció sociolaboral de persones recluses i exrecluses i persones en procés judicial, en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Publicitat

Tríptic informatiu de Fons Europeu sobre el Programa Operatiu 2014-2020

Logotip de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Logotips de la Unió Europea

 Altra informació

 Direcció General de Fons Europeus de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE)

Resum del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears