torna

Detall de la notícia

Imatge 1544018

Aprovat el Projecte de llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears


El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència, el Projecte de llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, que s’adjunta com annex, i trametre al Parlament de les Illes Balears.
 
El Projecte de llei i s'adjunta com a annex.
 
Resum de la Llei
Es consideren símbols oficials:
1. - La bandera de les Illes Balears; l'escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Dia de les Illes Balears, així com qualsevol altre que sigui declarat oficial per la Comunitat Autònoma.
2.-Les banderes, els dies de celebració i els símbols distintius propis de cada illa acordats pel Consell insular respectiu.
3. - Les banderes, ensenyes, els escuts i altres símbols distintius acordats per les corporacions locals.
 
La bandera de les Illes Balears (ús)
Edificis públics civils: A l'exterior de tots els edificis públics civils ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya, ocupant un lloc preferent immediatament després d'aquesta.
A l'interior, s'ha de mostrar al costat de la bandera d'Espanya.
 
En l'àmbit territorial de Balears: Ha d'ocupar el lloc següent en ordre de preferència a la bandera d'Espanya, respectant en tot cas, la preeminència i el màxim honor que correspon a aquesta última, de conformitat amb la legislació de l'Estat espanyol.
 
En cas que el nombre de banderes que onegin juntes sigui imparell: la de Balears s'ha de situar a l'esquerra de la d'Espanya, des de l'observador.
Si el nombre és parell, la de Balears s'ha de situar a la dreta de la d'Espanya, des de l'observador.
 
Quan es doni amb banderes insulars o amb banderes d'altres comunitats autònomes, diputacions provincials, ajuntaments i altres entitats o corporacions, ha d'ocupar un lloc preeminent sobre aquestes. La bandera de les Illes ha de ser igual de mesura que la d'Espanya i no ha de ser inferior quan concorri amb les d'altres entitats.
 
Es prohibeix en la bandera de Balears, en l'escut de la comunitat autònoma ia la resta d'emblemes oficials de les administracions públiques, la utilització de qualsevol símbol o sigles de partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades.