torna

Detall de la notícia

Imatge 1512207

Abonats els ajuts de menjador escolar pendents i convocades les beques del present curs

El Govern de les Illes Balears ha abonat un total d’1.247.418 euros corresponents als ajuts de menjador escolar dels cursos passats deixant així el comptador a zero. Concretament, ha realitzat el pagament de 589.681,86 euros corresponents al curs 2010-2011 i de 657.736,15 euros corresponents als ajuts de menjador escolar del curs 2011-2012. A més, la Conselleria vol anunciar que ja ha tramitat la convocatòria per als ajuts del present curs i que aquesta sortirà publicada el proper mes de juliol.

De fet, la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, ja va anunciar, fa dues setmanes durant la seva compareixença voluntària al Parlament de les Illes Balears, la seva intenció d’abonar els ajuts de menjador escolar corresponents al curs 2010-2011. Donada la demanda social i l’actual situació socioeconòmica, s’ha pres la decisió d’abonar tots els ajuts i acabar així amb els deutes pendents per aquest concepte. Amb aquesta actuació, la Conselleria vol alleugerir la pressió i l’esforç diari que suposa aquesta situació per a moltes famílies de les Illes Balears.

Cal recordar que les ajudes individualitzades de menjador s’adrecen a tots els alumnes que durant el curs escolar han cursat els seus estudis a centres docents públics i concertats i en els nivells de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària. Aquests ajuts es concedeixen per motius socioeconòmics o bé per motius de transport i s’abonen sempre una vegada finalitzat el curs, quan es coneix el número de dies que l’alumne ha emprat el servei de menjador escolar del seu centre.