torna

Detall de la notícia

Imatge 1189636

Els usuaris poden consultar la seva aportació farmacèutica en el web del Servei de Salut o trucant al telèfon de cita prèvia (902 079 079)

Els usuaris poden consultar quina aportació farmacèutica els pertoca accedint al portal del Servei de Salut (www.ibsalut.es) i introduint-hi el número de la targeta sanitària i la data de naixement, o bé per mitjà d’un certificat electrònic. També poden sol•licitar aquesta informació trucant al telèfon de cita prèvia (902 079 079) del dilluns al dissabte, de 7.00 a 21.00 hores. En cas que un usuari detecti alguna inexactitud en les dades del nivell d’aportació, podrà adreçar-se al seu centre de salut per notificar-ho.

Des del passat 1 juliol s’aplica el nou model d’aportació farmacèutica del sistema nacional de salut. La modificació del model actual suposa aplicar diferents percentatges de pagament dels medicaments afegint-hi el nivell de renda com a nou criteri.

El Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut, estableix els percentatges d’aportació segons el nivell de renda. Els percentatges d’aportació s’associen a un codi TSI que pot tenir cinc valors: TSI 001: 0 %; ATEP: 0 %; TSI 002: 10 %; TSI 003: 40 %; TSI 004: 50 %, i TSI 005: 60 % (vegeu la taula adjunta).

Mecanismes de reemborsament

En el cas dels pensionistes que hagin abonat una quantitat superior al límit establert per al seu nivell de renda, en un termini màxim de sis mesos el Servei de Salut els reemborsarà automàticament la quantia que excedeixi d’aquest límit. Si la prescripció dels medicaments s’ha fet amb el sistema de recepta electrònica, el reemborsament s’efectuarà per mitjà d’una transferència bancària al compte on es cobra la pensió de jubilació. En el cas que es prescriguin els fàrmacs per mitjà de receptes emplenades manualment, caldrà sol•licitar el reemborsament personalment al Servei de Salut.